Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Spektroskopické studium rekombinace povrchového náboje v dielektrických bariérových výbojích

Investor logo
Project Identification
GA13-24635S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt základního výzkumu z oblasti optického sledování dějů ve výbojovém plazmatu dielektrického bariérového výboje. Laserem indukovaná fluorescence bude využita pro sledování vzniku atomárních radikálů v průběhu nábojové rekombinace na povrchu dielektrika. Optická emise doprovázející tento děj bude spektroskopicky analyzována. Pro tento účet bude sestrojeno zařízení využívajíci Time correlated single photon counting (TCSPC). Děje nábojové rekombinace budou studovány také s pomocí rychlé iCCD kamery.

Publications

Total number of publications: 56


Previous 1 2 3 4 5 6 Next