Project information
Hydrometeorologické extrémy na jižní Moravě odvozené z dokumentárních pramenů

Investor logo
Project Identification
GA13-19831S
Project Period
2/2013 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.

Hydrometeorologické extrémy (povodně, bouřky, vichřice, krupobití, lijáky, mrazy, sucho) způsobují značné materiální škody a ztráty na lidských životech. Předpokládané změny v jejich frekvenci a intenzitě v souvislosti se současným globálním oteplováním musí být studovány v historickém kontextu dlouhodobé variability klimatu. Krátké období systematických hydrologických a meteorologických měření rozšiřují o údaje o extrémech z dokumentárních pramenů historické klimatologie a historické hydrologie (škodní záznamy, rodinné archivy, kroniky, noviny), které doplňují i období systematických pozorování. Pro detailní historicko-klimatologické studium extrémů (frekvence výskytu, intenzita, sezonalita, příčiny, dopady) je zvolena jižní Morava jako významný region ČR, který je navíc dobře pokrytý dostupnými údaji z archivních pramenů.

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.