Project information
The Student Scientific Conference on Biomedicine

Project Identification
MUNI/B/0817/2012
Project Period
1/2013 - 12/2013
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci navrhovaného projektu bude organizována studentská vědecká konference (SVK), která vytvoří prostor pro prezentaci vědeckých výsledků studentů MU a dalších univerzit, jejichž práce se týká výzkumu v oblasti biomedicíny. Organizátoři kladou důraz na internacionalizaci konference, proto bude podporována účast studentů univerzit v Rakousku, Maďarsku, v Polsku i na Slovensku a úvodní přednášky (keynote lectures) přednesou etablovaní výzkumníci ze zahraničí. SVK bude ve spolupráci s PřF MU organizována již čtvrtým rokem a naváže na předchozí úspěšné konference.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.