Proměnné hvězdy v otevřených hvězdokupách a jejich okolí (VAROC)

Project Identification
7AMB13PL019
Project Period
1/2013 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Hlavním cílem našeho projektu je studovat vybrané otevřené hvězdokupy prostřednictvím proměnných hvězd všeho druhu. Přednostně budeme ke studiu využívat zákrytových dvojhvězd (EBS), pulzujících a chemicky pekuliárních hvězd (CP). Zákrytové dvojhvězdy jsou jedním z nejpřesnějších zdrojů hvězdných parametrů, jejich určením jsme schopni přesně stanovit parametry členů otevřené hvězdokupy a kontrolovat jejich evoluční stav, chemické složení, vzdálenost a další vlastnosti oproti údajům zjištěných jinými metodami. Pulzující hvězdy (např. RR Lyrae a cefeidy) se používají jako standardní svíčky pro kosmologická vzdálenostní měřítka. Využitím archívních a nových dat můžeme zlepšit přesnost relace perioda-svítivost a tím i jejich vzdálenost a vzdálenost otevřené hvězdokupy jako celku. Chemicky pekuliární hvězdy nám nabízejí jedinečnou možnost studovat rotační periodu variací, které nám pomáhají pochopit vývoj jejich rotační rychlosti, která může být použita jako kontrola z hlediska evolučního scénáře.

Publications

Total number of publications: 7


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.