Project information
Vizuální dotazování pro geodatabázové systémy

Investor logo
Project Identification
TA03010735
Project Period
1/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
T-MAPY, spol. s r. o.

Předmětem projektu je návrh vizuálního dotazovacího mechanismu pro geodatabázové systémy.
Zatímco vyhledávání objektů uložených v geodatabázových systémech na bázi vybraných atributů či jejich polohy je pro uživatele relativně přístupné, sestavení prostorových dotazů založených na základě prostorové konfigurace a topologicko-sémantických vazeb je komplikované i pro specialistu na prostorové dotazování. Vzniká tak reálná potřeba překonat vzniklou bariéru při používání těchto systémů a tím zefektivnit rozhodovací procesy.
Z uživatelského hlediska je nejpřirozenějším prostředkem přímého vnímání prostorových vztahů mapa. V oblasti prostorového dotazování však dosud mapa hraje, jako prvek uživatelského rozhraní, pouze pasivní roli.
Navrhovaný způsob dotazování je založen na kombinaci kartografické reprezentace zvoleného obsahu geodatabáze a náčrtu, který definuje hledanou geografickou situaci a požadovanou míru podobnosti. Tento mechanismus bude vizuálním uživatelským rozhraním k formálním dotazovacím jazykům na bázi SQL a usnadní formulaci výše zmíněných prostorových dotazů.
Výsledkem projektu bude software generující prostorový SQL dotaz na základě interaktivního grafického uživatelského rozhraní. Toto rozhraní bude kombinovat mapové pole , knihovnu příkladů a možnost vytvořit náčrt hledané situace s možností zpětné korekce výsledku.


Výsledný software bude ve formě sady znovupoužitelných komponent začleněn do existujících i připravovaných aplikací realizovaných firmou T-MAPY spol. s r.o . Dojde tím k významnému rozšíření funkčnosti těchto aplikací. Revoluční způsob vyhledávání objektů uložených v geodatabázi (v mapě) umožní nové způsoby využívání mapových aplikací, zvláště pak v oblasti mobilních zařízení.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.