Fyziologická a funkčně genetická analýza magnetorecepce na hmyzím modelu. (Magnet)

Project Identification
GC13-11908J
Project Period
3/2013 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.
RWTH Aachen University

Navrhovana serie experimentu se zameruje na ulohu kryptochromu v magnetorecepci hmyzu. Projekt kombinuje neuroetologicke experimenty s elektrofyziologickymi prstupy a technikami reverzn funkcn genetiky s cílem prispet ke zrychlujcc se diskusi a narustajccmi poctu novych objevu na poli magnetorecepce
zivocichu. Projekt zahaj elektrofyziologicka meren v stnici a v prilehle nizs vrstve na chryptochrom bohatych bunek s clem overit jejich sensitivitu k mag. poli. V pozitivnm prpade bude analyzovana anatomie navazujcch neuralnch drah zpracovavajcch a integrujcch magnetickou informaci. Soubezne budou provedeny dva diagnosticke testy (pulzy a radiove vlny). V molekularn casti se projekt zabyva funkční analýzou dosud hypotetickych molekularnch komplexu podlejcch se na prjmu a transdukci magnetickeho signalu. Behavioralní testovaní knockoutůu spolu s anatomickou a histologickou analyzou uzavra planovane prace. Využití mokularních metod na hmyzu jako modelového systemu muze vest k zasadnm objevum z oblasti magnetorecepce.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.