University Research Centre - Czech Myeloma Group (LC MGUS)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Medicine. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
LC06027
Project Period
3/2006 - 12/2011
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
University Hospital Brno-Bohunice

Projekt využívá mimořádných odborných, personálních, prostorových a organizačních podmínek včetně napojení na mimořádný zdroj výzkumného materiálu v daném regionu, ke vzniku centra evropské úrovně, zaměřeného na výzkum monoklonálních gamapatií a mnohočetného myelomu. Centrum bude mít ještě významnější koordinující roli výzkumu v centrální Evropě než je tomu doposud. V projektu jsou řešeny klíčové oblasti výzkumu z oblasti cytomiky, genomiky a proteomiky, epigenetiky, mikroprostředí myelomu a angiogeneze, klíčových oblastí výzkumu u myelomu. Řešitelským týmům umožní vznik centra zásadní akceleraci výzkumu v oblasti mnohočetného myelomu.

Publications

Total number of publications: 339


Previous 1 2 3 4 5 6 7 34 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.