Fyziologie rostlin 2014 (FYZROST14)

Project Identification
MUNI/A/0939/2013
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci projektu bude posílena vědeckovýzkumná studentská činnost Oddělení fyziologie a anatomie rostlin, Ústavu experimentální biologie, PřF MU Brno. V jednotlivých laboratořích a pracovních skupinách oddělení budou studována odborná témata a jejich dílčí části zpracovávány v rámci diplomových a disertačních prací studentů oddělení. Společným jmenovatelem těchto témat budou biochemické, fyziologické a biofyzikální základy protistresové reakce rostlin studované pomocí moderních metod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.