Cytokininy řízené molekulární mechanizmy regulující identitu orgánů u Arabidopsis.

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GP14-30004P
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Postembryonální organogeneze de novo představuje u rostlin důležitou vývojovou adaptaci. Hlavními regulátory organogeneze jsou
fytohormony auxin a cytokinin (CK). Samotný auxin indukuje vývoj kořenů, zatím co cytokinin je schopen změnit identitu orgánů z kořene na
prýt. K tomuto je nezbytná indukce WUSCHEL (WUS) zprostředkovaná CK a nedávno byly popsány geny, které WUS reguluje. Ovšem
mechanizmy regulující samotný WUS jsou téměř neznámé. Cílem projektu bude identifikovat geny zapojené do CK regulované respecifikace
identity orgánů. Pro analýzu role CK v tomto procesu bude použito transkripční profilování pomocí sekvenování nové generace. Z vybraných
vývojových stádií indukovaných orgánů budou připraveny knihovny. K tomuto účelu budou využity hypokotylové explantáty kultivované za
přítomnosti exogenního cytokininu a bez cytokininu. Výsledky budou srovnány s organogenními efekty, s analýzou exprese reportérů a s
měřením koncentrace endogenních cytokininů. U nejslibnějších kandidátů bude určena jejich funkce ve vývoji Arabidopsis.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.