Towards the physical basis of lone-pair-pi interactions. Do lone-pair-pi interactions stabilize the structure of the Engrailed homeodomain? (Lone-pair-pi interactions)

Investor logo
Project Identification
GA14-14654S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

jsou zvláštní interakce stabilizující některé konformace nukleových kyselin (Z-DNA) a proteinů (homeodomény). Jejich fyzikální podstata není
zcela objasněna. Nedávno publikované výsledky naznačují, že interakce lone-pair-pi jsou komplikovanou funkcí vzájemné orientace obou
partnerů a že je současná silová pole nepopisují správně. Krystalové struktury poukazují na pravděpodobný význam interakcí lone-pair-pi při
specifické vazbě homeodomény Engrailed na sekvenci DNA. V tomto projektu budeme jednak teoreticky analyzovat fyzikální podstatu těchto
interakcí, jednak experimentálně prověříme jejich význam při vazbě homeodomény Engrailed na příslušnou sekvenci DNA.

Publications

Total number of publications: 8


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.