Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Optimalizace a zefektivnění zadávání a kontroly veřejných soutěží v osobní železniční dopravě v ČR v kontextu společných politik EU.

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Economics and Administration. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
TD020010
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Technology Agency of the Czech Republic
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration
Cooperating Organization
Charles University Prague

Projekt směřuje k vytvoření komplexních certifikovaných metodik pro správní postupy v oblasti veřejných soutěží a politiky hospodářské soutěže
v odvětví osobní železniční dopravy. Metodiky, které jsou určeny pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže a pro Ministerstvo dopravy
ČR, nastaví ekonomicky udržitelná pravidla konkurence v odvětví a sladí správní postupy úřadu a ministerstva, což povede k minimalizaci
vzájemných konfliktů a k harmonizaci s primárním právem Evropské unie.

Publications

Total number of publications: 20


Previous 1 2 Next