Project information
Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie

Project Identification
Z 2241
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Projekt je zaměřen na výměnu technologického know-how mezi obory plazmové aktivace povrchů a sklo-keramického materiálového inženýrství. Členy konsorcia jsou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, VUT Brno a CEPLANT - MU Brno.
Cílem projektu pro MU je získat znalosti potřebné k výrobě nové generace plazmových generátorů, sestrojit prototyp takového generátoru a ověřit účinek tohoto generátoru při povrchové úpravě práškových sklo-keramických surovin. Společným cílem partnerů je vytvořit prostřednictvím ověřené technologie kooperační a vzdělávací platformu s výrazným inovačním potenciálem pro budoucí přeshraniční výzkumnou spolupráci mezi nově vznikajícími centry kompetence a centry aplikovaného výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.