Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšovanie cezhraničnej konkurencieschopnosti v oblasti využitia plazmových aplikácií pre sklo-keramické technológie

Project Identification
Z 2241
Project Period
1/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Ministry for Regional Development of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Brno University of Technology
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčekav Trenčíne

Projekt je zaměřen na výměnu technologického know-how mezi obory plazmové aktivace povrchů a sklo-keramického materiálového inženýrství. Členy konsorcia jsou Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, VUT Brno a CEPLANT - MU Brno.
Cílem projektu pro MU je získat znalosti potřebné k výrobě nové generace plazmových generátorů, sestrojit prototyp takového generátoru a ověřit účinek tohoto generátoru při povrchové úpravě práškových sklo-keramických surovin. Společným cílem partnerů je vytvořit prostřednictvím ověřené technologie kooperační a vzdělávací platformu s výrazným inovačním potenciálem pro budoucí přeshraniční výzkumnou spolupráci mezi nově vznikajícími centry kompetence a centry aplikovaného výzkumu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.