Ephemeroptera a Plecoptera: modelové skupiny ke studiu dlouhodobých environmentálních změn akvatických biotopů

Investor logo
Project Identification
GA206/06/1133
Project Period
1/2006 - 12/2008
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Biological Centre of the ASCR, v. v. i.

Publications

Total number of publications: 6