Rozsáhlé výpočetní systémy: modely, aplikace a verifikace III. (FI MAV III.)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Projekt je zaměřen na podporu výzkumné a vývojové činnosti studentů programů doktorského a magisterského studia, kteří jsou vedeni převážně školiteli, kteří participovali na stejnojmenných projektech specifického výzkumu z let 2010-12 a 2013 řešených na FI MU. Problematika navrhovaného projektu na uvedené a úspěšně řešené projekty navazuje a dále ji rozšiřuje o perspektivní a originální směry výzkumu tak, aby došlo k dalšímu rozvoji VaV činnosti zúčastněných studentů i vzhledem k synergii s projekty operačních programů VaVpI a Podnikání a inovace, zejména v návaznosti na využití výzkumu směrem k aplikacím v budovanému centru CERIT. Jedná se o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména stochastických systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů, vestavných systémů, komunikačních protokolů a dalších přírodně motivovaných systémů, zejména biologických a též kvantových výpočtů a analýzy jejich vlastností. Další související oblastí je analýza medicínského obrazu, včetně nově vyvíjených metod analýzy s pomocí HW a/nebo SW prostředků. Tyto oblasti jsou na aplikační úrovni často provázány na využívání rozsáhlých výpočetních systémů (například typu cloud atp.) a moderních paralelních architektur, např. typu CUDA, GPGPU (General Purpose Graphic Processing Unit) a many-core GPU. Další popis projektu je strukturován dle jednotlivých oblastí tak, jak byly právě sumarizovány a po obsahové stránce jsou specifikovány níže v části "Odborná charakteristika projektu".
V oblastech uvedených pod označením A až K pracují tito školitelé - akademičtí zaměstnanci FI:
A: doc. RNDr. Jiří Barnat, PhD.; B: prof. RNDr. Luboš Brim, CSc.; C: prof. RNDr. Ivana Černá, CSc.; D: prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc;. E: doc. RNDr. Petr Hliněný, Ph.D.; F: prof. RNDr. Michal Kozubek, PhD. doc. RNDr. Pavel Matula, PhD, doc. RNDr. Petr Matula, PhD; G: prof. RNDr. Mojmír Křetínský, CSc. doc. RNDr. Jan Strejček, PhD; H: prof. RNDr. Antonín Kučera, PhD.; I: prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc.doc. RNDr. Eva Hladká, PhD; J: doc. Mgr. Radek Pelánek, PhD.; K: doc. Mgr. Hana Rudová, Ph.D.

Publications

Total number of publications: 60


Previous 1 2 3 4 5 6 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.