Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Studium nerovnovážného difúzního plazmatu generovaného ve vodních parách za atmosférického tlaku optickými a laserovými metodami (LIFOH)

Project Identification
7AMB14SK204
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava

Mobilitní projekt zaměřený na optickou a laserovou diagnostiku koplanárního bariérového výboje provozovaného ve vodních parách a na opracování polymerních povrchů tímto plazmovým zdrojem.

Publications

Total number of publications: 8