Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Cytologické změny izolátů akantaméb po aplikaci potenciálně amebicidních sloučenin (CYTAPAC)

Project Identification
7AMB14SK008
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Comenius University in Bratislava

Amfizoické měňavky rodu Acanthamoeba jsou původci těžko léčitelného a většinou smrtelného onemocnění zvaného granulomatózni amébová encefalitida, kožních infekcí a progresívního onemocnění rohovky (akantamébová keratitida). Léčba těchto onemocnění je v současnosti nedostatečná, často neúčinná nebo s protichůdnými výsledky. Projekt se zaměřuje na studium strukturálních změn membránových systémů (např. cytoplazmatické a jádrové membrány) a cytoskeletu jakož i na sledování procesu apoptózy po aplikaci různých koncentrací potenciálně amebicidních chemických sloučenin (alkylfosfocholínů, kationových tenzidů, atd.) na in vitro izoláty akantaméb AcaVNAK02, AcVNAK03 a dalších. Detailní analýza změn v subcelulární struktuře buněk akantaméb prostřednictvím moderních metod světelné mikroskopie (fluorescenční imunodetekce sledovaných struktur za využití motorizovaného mikroskopu se systémem rychlé fluorescence pro sledování procesů v živých buňkách), konfokální mikroskopie a elektronové mikroskopie (včetně metod mrazového leptání) umožní objasnit mechanizmus účinku jednotlivých amebicidních sloučenin a tím i stanovit směrování vývoje nových terapeutik. Značné rozdíly v senzitivitě patogenních kmenů různých druhů akantaméb na dostupná terapeutika často mimořádně stěžují nastavení adekvátní terapie. Dalším záměrem projektu je proto srovnání uvedených změn při jednotlivých izolátech a druzích akantaméb po použití vybraných sloučenin.

Publications

Total number of publications: 2