Inovace předmětu - Z8989 Vybrané problémy kartografické vizualizace (KartoVizProjekt)

Project Identification
MUNI/FR/0077/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Inovace předmětu je zaměřena na podporu projektově orientované výuky na GÚ MU a motivaci talentovaných studentů k zapojení do výzkumných aktivit zaměstnanců pracoviště. Dosažení tohoto cíle předpokládá následující body: naučit studenty analyzovat vícerozměrné geografické datové sady, prakticky využívat znalosti kartografické vizualizace v jednotlivých oblastech užití a zavést vysoce aktuální problematiku základního funkčního testování a hodnocení metod kartografické vizualizace do výuky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.