Project information
Vytvoření semestrálního kurzu: "Molekulární mechanizmy buněčného stárnutí"

Project Identification
MUNI/FR/0130/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Přednáškový kurz zaměřený na faktory ovlivňující proces stárnutí na buněčné a molekulární úrovni jako jsou např.: genetická variabilita, akumulace poškození genomu a membránových struktur, změny v epigenetických modifikacích, metabolizmu, délce telomer či proteinové homeostázi. Cílem kurzu je nejen získání teoretických znalostí, ale také osvojení si schopnosti uvažovat nad metodikami používanými v laboratorní praxi, díky nímž se naše poznání a pochopení problému stárnutí stále prohlubuje.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.