Rozšíření praktické výuky aplikované geologie

Project Identification
MUNI/FR/0299/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřen na integraci praktických geologických dovedností do výuky aplikovaných předmětů. Cílem projektu je vytvoření výukového zázemí pro výuku nově zaváděného povinného předmětu „Dokumentace průzkumných děl a podzemních staveb“. Výstupem projektu bude vytvoření výukových podkladů: nové elektronické studijní materiály, podklady pro praktická cvičení, kolekce výukových vzorků, materiální podpora pro odborné exkurze studentů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.