Project information
Kapitoly z dějin antropologie

Project Identification
MUNI/FR/0263/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dějiny antropologického myšlení představují přehled minulých a současných teorií člověka a kultury, které ovlivnily antropologii a příbuzné obory. Cílem projektu je prezentace jednotlivých teorií biologické a sociokulturní antropologie formou krátkých odborných textů a historie antropologie vyučované na Masarykově univerzitě. Jednotlivé kapitoly, doplněné o sady otázek určených pro autoevaluaci znalostí, umožní studentům kvalitnější a komplexnější samostudium.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.