Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Kapitoly z dějin antropologie

Project Identification
MUNI/FR/0263/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Dějiny antropologického myšlení představují přehled minulých a současných teorií člověka a kultury, které ovlivnily antropologii a příbuzné obory. Cílem projektu je prezentace jednotlivých teorií biologické a sociokulturní antropologie formou krátkých odborných textů a historie antropologie vyučované na Masarykově univerzitě. Jednotlivé kapitoly, doplněné o sady otázek určených pro autoevaluaci znalostí, umožní studentům kvalitnější a komplexnější samostudium.