Rozšíření předmětu C8953

Project Identification
MUNI/FR/0093/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má za cíl hlouběji přiblížit studentům Přírodovědecké fakulty praktickou problematiku interpretace spekter nukleární magnetické rezonance (NMR). Tato stěžejní metoda strukturní analýzy je dlouhodobě využívána a rozvíjena na ústavu NCBR. K naplnění cíle projektu by měla napomoci inovace předmětu C8953 NMR-strukturní analýza - seminář. Ten představuje jak základní seznámení s NMR problematikou, na něž lze navázat v pokročilých kurzech, tak umožňuje rutinní využívání poznatků v praxi.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.