Inovácia Antropologie etnicity (InoBi7851)

Project Identification
MUNI/FR/0087/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt má za cieľ oboznámiť študentov so širokým spektrom poznatkov a súčasných výskumov, ktoré sa zameriavajú na rómske spoločenstvo. Komplexnosť problematiky vyžaduje prierez všetkými súvisiacimi oblasťami poznatkov nielen z antropológie, ale tiež iných oborov. Prehľad informácií a konceptov z týchto spoločensko-vedných disciplín umožní študentom získať komplexnejší obraz o súčasnej situácii rómskeho spoločenstva. Dôraz bude kladený na diskusiu a kritickú interpretáciu tém.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.