Bakalářské repetitorium matematiky (BakRepMat)

Project Identification
MUNI/FR/0187/2014
Project Period
3/2014 - 12/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt „Bakalářské repetitorium matematiky“ je zaměřen na vytvoření stejnojmenného předmětu pro studenty třetího ročníku bakalářského programu Matematika na PřF prostřednictvím doktorských studentů matematických oborů. Tento předmět bude realizován v jarním semsetru 2014, formou tříhodinových týdenních seminářů jako doporučený nepovinný předmět. Obsahově zachycuje témata k bakalářské státní závěrečné zkoušce ve variantě pro Obecnou matematiku.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.