Variace, geometrie a fyzika

Investor logo
Project Identification
GA14-02476S
Project Period
1/2014 - 12/2016
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
University of Ostrava

(1) Geometrické a variační struktury na varietách a aplikace ve fyzice: Lagrangeovy a Hamiltonovy systémy na prostorech jetů, neholonomní
vazby, homogenní variační problémy, inverzní variační problém a geometrii variačních rovnic a spektrální vlastnosti Schrödingerových
operátorů na oblastech s netriviální geometrií.
(2) Obecné geometrické struktury a přirozené bandly: Weilovy bandly a obecné prolongační struktury, jety a kontaktní elementy, Cartanovy
geometrie a Lieovy algebroidy, přirozené a kalibračně-přirozené operátory, pseudo-Riemannovu geometrii přirozených bandlů, homogenní
geodetiky a holonomii Lorentzových variet.
Důležitou součástí projektu bude mezinárodní spolupráce. Budou dosaženy nové, důležité výsledky na mezinárodní úrovni, které budou
publikovány v renomovaných mezinárodních časopisech a komunikovány na významných mezinárodních konferencích.

Publications

Total number of publications: 16


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.