Krajinné indicie jádra Velké Moravy (KIJVM)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
7AMB14SK006
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Cíle projektu:
1. Identifikace ploch a nestavebních objektů indikujících faktory životního prostředí v době Velkomoravské říše, včetně jejich rozmístění v zájmovém území.
2. Vytvoření kartografické dokumentace k objektům zvýšeného zájmu z důvodu možné korelace s obdobím Velkomoravské říše.
3. Sestavení komplexního metodického postupu opírajícího se o krajinářskou analýzu území a syntézu disponibilních archivních podkladů pro potřeby identifikace humánního dědictví v současné krajině.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.