Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Mechanizmus buněčného pohybu výtrusovců (Apicomplexa) (MOTAP)

Project Identification
7AMB14FR013
Project Period
1/2014 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Muséum National d'Histoire Naturelle

Výtrusovci (Apicomplexa) představují jednu z nejúspěšnějších skupin jednobuněčných parazitů se širokým spektrem obratlovčích i bezobratlých hostitelů. Mezi zástupci, kteří parazitují obratlovce, se nacházejí původci významných onemocnění člověka, jako je malárie, toxoplazmóza nebo kryptosporidióza, které jsou stále jen těžko kontrolovatelné, a proto vyžadují vývoj nových a dlouhodobě udržitelných léčebných postupů. Výtrusovci, jako obligátní paraziti, si vyvinuli široké spektrum strategií jak efektivně využívat svého hostitele. Vykazují jedinečné adaptace pro invazi a přežívání ve svém specifickém hostiteli, které se vyvíjely pod odlišnými evolučními tlaky a tak vyústily v enormní diverzifikaci jednotlivých skupin. Hlavním cílem projektu je stanovit do jaké míry jsou prvky, považované za zdroj specifity výtrusovců, konzervované v skupině gregarin. S přístupem k stále narůstajícímu objemu molekulárních dat pro výtrusovce vázaných na obratlovčí hostitele a s podporou naší dvojí expertízy na taxonomii, srovnávací a funkční morfologii a zároveň na genomovou, post-genomovou a funkční charakterizaci u rodu Plasmodium, jsme si stanovili za cíl poskytnout nová data na gregarinách týkající se: 1) jejich pohybového chovaní a 2) proteinů souvisejících se zoity, pro příslušný druh gregarin (hmyzí a mořské eugregariny). Záměrem je pak poskytnout možný evoluční scénář pro strukturální a funkční evoluci zoitu z gregarin (možná přes kryptosporidie) až po rod Plasmodium, s ohledem na jiné výtrusovce (jako jsou rody Toxoplasma, Eimeria). Pro analýzy budou použity následné modely: eugregariny z laboratorních chovů hmyzu (např. Gregarina garnhami), eugregarina Lecudina tuzetae z mořských mnohoštětinatců, a Cryptosporidium muris z laboratorních hlodavců. Zimnička Plasmodium falciparum bude použita jako referenční nebo kontrolní druh pro molekulární přístupy. Studovány budou invazivní (pohyblivá) stádia těchto parazitů

Publications

Total number of publications: 2