Project information
Infrastructure for NMR, EM, and X-ray for Translational Research (iNEXT)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.
Project Identification
MUNI/P/0840/2014
Project Period
6/2014 - 9/2014
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Cílem navrhovaného projektu je podpora při přípravě mezinárodního konsorciálního projektu do výzvy HORIZON 2020: INFRAIA-1-2014-2015, Biological and Medical Sciences - Advanced Communities, téma: Research Infrastructures for translating research on biological structures into innovation in biomedicine, ve kterém bude Masarykova Univerzita figurovat jako významný partner. Kromě Národního NMR centra Josefa Dadoka, které bylo pod vedením Prof. Vladimíra Sklenáře úspěšně zapojeno v INFRA projektech již 7. v Rámcovém programu (EAST-NMR, Bio-NMR), bude do projektu zapojena i nově zřízená laboratoř kryoelektronové mikroskopie pod vedením Juergena Plitzka (obě CEITEC MU).

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.