Prohlubování praktické složky výuky studentů učitelského studia Přírodovědecké fakulty MU v Brně

Project Identification
FRVS/1649/2006
Project Period
1/2006 - 12/2006
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem celofakultně koordinovaného projektu je zkvalitnění odborné přípravy studentů učitelství přírodovědných předmětů pro střední školy prostřednictvím inovace praktické složky pedagogicko- psychologické přípravy a profilujících oborových disciplin.


Těžištěm projektu je koncepce založená na využití zkušeností nejlepších středoškolských učitelů z klinických škol ve vzdělávání budoucích učitelů, a to jednak v nově koncipovaných předmětech (budou učit učitelé-praktici), v asistentských praxích na klinických školách (studenti budou vedeni zkušenými středoškolskými pedagogy), a rovněž i v rámci předmětu Učitel a provoz školy (vedoucí pracovníci Gymnázia tř. kpt. Jaroše v Brně zabezpečují výuku tohoto předmětu).


Projekt se týká cca 80 studentů dvouoborového studia (kombinace přírodovědných předmětů, v případě mezifakultních studií kombinace přírodovědného předmětu s některým z oborů akreditovaných na dalších fakultách MU (angličtina, výpočetní technika, tělesná výchova, dějepis).

Results

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.