Optika pro fyzikální praktikum a demonstrační experimenty

Project Identification
FRVS/1737/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na posílení experimentálních možností v optice s využitím zejména v Praktiku školních pokusů pro studenty učitelství fyziky a v předmětech Aplikovaná optika I a II pro studenty Optometrie (kmenově na LF MU). Vedle doplnění a modernizace některých univerzálních pomůcek budou nosnými tématy projektu experimenty demonstrující vlastnosti oka a zviditelnění malých změn indexu lomu plynu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.