Metody prediktivního modelování v biologii a medicíně

Project Identification
FRVS/2234/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Prediktivní modelování je důležitou součástí studia jevů v biologii i medicíně, slouží ke zkoumání nových jevů, jejich změn či srovnání se současným stavem. Prediktivní modelování zasahuje do rozmanitých oblastí od pravděpodobnostního rozšíření biologických druhů, zjištění reakce pacientů na určitou léčbu až po klimatické modely nebo změny ve znečistění ovzduší. Jsou přínosem ve všech sférách, kde se dají využít jak klasické statistické vícerozměrné metody tak metody strojového učení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.