Interakce mikrovlnného záření s pevnou látkou (nová úloha do Praktika z mikrovlnné techniky a elektroniky)

Project Identification
FRVS/2160/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Moderní technologie stále více využívají záření v mikrovlnné oblasti (frekvence v řádu GHz). Mobilní komunikace je jen nejznámější z aplikací, které nás obklopují (dále například mikrovlnný ohřev, přenos televizního signálu, radarová technika). Vzhledem k dynamickému rozvoji v této oblasti je třeba studentům fyzikálních oborů předávat znalosti, které jím umožní dobře se v této problematice orientovat. Jednou z nedílných součástí studia mikrovlnného záření je zkoumání interakce mikrovlnného záření s materiálem. V rámci úlohy „Interakce mikrovlnného záření s pevnou látkou“, která bude zařazena do předmětu „Praktikum z mikrovlnné techniky a elektroniky“ budou měřeny dielektrické vlastnosti materiálu, které jsou určujícím parametrem při interakci elmag. záření se zkoumaným objektem. Studenti si tak prohloubí a rozšíří své znalosti o šíření mikrovlnného záření.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.