Analýza červených potravinářských barviv v reálných vzorcích metodou kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí

Project Identification
FRVS/274/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vývoj metody kapilární elektroforézy s laserem indukovanou fluorescenční detekcí (CE-LIF) pro stanovení červených potravinářských barviv ve Speciálním laboratorním cvičení. Jedná se o využití fluorescenčních vlastností barviv po excitaci laserovým zářením o vlnové délce 532 nm ve spojení s elektromigrační separační technikou. Návrh předpokládá použití přístroje pro kapilární elektroforézu, který byl sestaven na katedře analytické chemie v rámci projektu FRVŠ č.793/2002 "Kapilární elektroforéza s laserem indukovanou fluorescenční (LIF) detekcí pro Speciální laboratorní cvičení" Současně bude provedeno srovnání LIF a klasické absorbanční detekce, které povede k demonstrování jejich výhod a nevýhod.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.