Project information
Multimediální studijní text Historie astronomie

Project Identification
FRVS/92/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Obsahem projektu je vytvoření moderního multimediálního studijního textu z historie astronomie. Interaktivní text v hypertextové verzi, s rozsahem minimálně 150 stran umístěný na www stránky, bude k dispozici na síti jak vysokoškolským a středoškolským studentům, tak také jejich učitelům. Pro jeho efektivnější studium bude použito interaktivní zpracování, umožňující např. přechody mezi jednotlivými obsahově souvisejícími kapitolami či zachycení vzájemných vazeb astronomie, matematiky a fyziky. Tak bude možno věrněji sledovat hlavní historické vývojové linie. K zvýšení přitažlivosti budou využity zvukové nahrávky a animace.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.