Multimediální mineralogicko-petrografický exkurzní průvodce po území Čech

Project Identification
FRVS/86/2007
Project Period
1/2007 - 12/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je vytvoření multimediálního průvodce po významných geologických lokalitách na území Čech se zaměřením na jejich mineralogické a petrografické poměry. Návrh navazuje na již ukončený projekt řešící obdobné lokality Moravy a Slezska. Tento průvodce bude dostupný všem zájemcům na serveru Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity jako HTML stránka. Výsledný materiál budou moci využít jak studenti při výuce geologie na všech vysokých školách univerzitního i technického zaměření, tak i jejich pedagogové při přípravě terénních cvičení. Průvodce usnadní studentům geologie získávání praktických zkušeností v terénu a doplní jejich znalosti z předmětů vycházejících z poznatků mineralogie a petrologie. Materiál ocení i další zájemci o tyto obory v rámci kombinované formy studia, univerzity třetího věku, celoživotního vzdělávání, popř. i z řad laické veřejnosti. Určitě se stane významnou pomůckou i pro praktickou výuku přírodovědy na základních a středních školách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.