Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Modernizace a automatizace měření v předmětu Praktikum z vakuové fyziky

Project Identification
MUNI/FR/1713/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem projektu je zmodernizovat a automatizovat měření různých veličin v předmětu F7541 Praktikum z vakuové fyziky. V rámci projektu budou inovovány čtyři úlohy, ke kterým budou zpracovány podrobné návody. Z projektu budou pořízeny elektronické součástky, moduly pro automatický odečet hodnot veličin při měření a drobné vakuové komponenty. Cílem této inovace předmětu je naučit studenty jednoduché metody pro automatizaci měření a digitální záznam měřených dat.