Inovace vybraných předmětů společného základu (IVPSZ)

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Education. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/FR/1373/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Education

Cílem projektu je inovovat skrze rozvoj kompetencí akademických pacovníků dva předměty společného pedagogicko-psychologického základu – Seminář k úvodu do psychologie a Seminář k úvodu do pedagogiky. Inovace propojí obsah a výstupy předmětů a je v souladu s probíhající úpravou předmětů společného základu v rámci přípravy reakreditace. Projekt obsahuje inovaci vycházející z evaluace stavu předmětů a přinese posílení interdisciplinarity studia, rozšíření výukových metod a metod testování.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.