RNA vazebné proteiny účastnící se translační represe skladovaných transkriptů během vývoje samčího gametofytu

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Central European Institute of Technology. Official project website can be found on muni.cz.

Investor logo
Project Identification
GA15-16050S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology
Cooperating Organization
Institute of Experimental Botany of the ASCR, v. v. i.

Vývoj samčího gametofytu dává jedinečnou příležitost ke studiu a pochopení mechanismů transkripční a translační regulace procesů buněčné diferenciace, kdy dva typy buněk nastupují dvě odlišné vývojové dráhy. Tato diferenciace odráží diverzifikaci příslušných molekulárních
regulačních drah. Potřeba intenzivní translace během růstu pylové láčky navíc ukazuje na potřebu robustního úložného a transportního systému pro skladování, dopravu a precizně kontrolovanou translační aktivaci transkriptů účastnících se probíhající buněčné morfogeneze. V předkládaném projektu si klademe za cíl popsat a funkčně charakterizovat RNA vazebné proteiny, které se přímo podílejí na translační represi a přesné lokalizaci skladovaných transkriptů v samčím gametofytu. Naším dalším cílem je podrobná proteomická charakterizace
ribonukleoproteinových částic formovaných právě kolem zkoumaných specifických RNA vazebných proteinů. K dosažení popsaných cíle plánujeme využít jak vybraných kandidátských RNA vazebných proteinů tak skladovaných transkriptů uložených v těchto specializovaných
RNP komplexech.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.