Project information
Vytvoření písemného průvodce ke Geoparku v areálu PřF MU (Geopark)

Project Identification
MUNI/FR/1845/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V areálu Přírodovědecké fakulty MU byl instalován Geopark - soubor skalních vzorků typických hornin z území České republiky. Cílem předloženého projektu je vytvoření doprovodných písemných podkladů, které umožní využití Geoparku jak pro účely odborné výuky, tak i pro účely prezentace PřF MU. Výstupem projektu bude tištěný průvodce ve dvou formách: 1. krátká přehledová skládačka a 2. jednoduchá brožurka s podrobnými popisy a vysvětleními.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.