Analytická spektrometrie - výzkum a aplikace (ASVA)

Project Identification
MUNI/A/1461/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Témata řešená v rámci projektu se metodicky týkají atomové a hmotnostní spektrometrie a spektrometrie molekulové a zahrnují atomovou a hmotnostní spektrometrii v indukčně vázaném plazmatu, atomovou absorpční spektrometrii, atomovou fluorescenční spektrometrii, organickou hmotnostní spektrometrii, Ramanovu a infračervenou spektrometrii, rentgenovou fluorescenční spektrometrii, elektronovou spektroskopii a mikroskopii, spektrometrii laserem buzeného plazmatu a metody využívající laserové ablace pro generování aerosolu vzorků. Součástí je i speciační analýza. Základní výzkum a aplikace jsou zaměřeny na biologické materiály (měkké tkáně, kosti, zuby), environmentální a geologické vzorky, předměty kulturního dědictví a pokročilé materiály.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.