Molekulární mechanismy fyziologických a evolučních procesů a jejich objasnění genomickými a proteomickými přístupy (GenPro)

Project Identification
MUNI/A/1298/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na výzkum v tématických oblastech:
1) Struktura a evoluce eukaryotických chromozomů a mechanismy ovlivňující stabilitu genomu
2) Struktura telomer a epigenetické faktory regulace jejich udržování
3) Signální dráhy v regulaci vývoje rostlin
4) Molekulární mechanismy vrozených poruch
K řešení výzkumných úkolů budou využívány metody genomiky a proteomiky v kombinaci s biofyzikálními, biochemickými a bioinformatickými přístupy a metodami strukturní biologie. Projekt zastřešuje hlavní směry výzkumu studentů magisterského a doktorského studia prováděný v rámci závěrečných prací studentů, který rozvíjí cíle výzkumných projektů pracovníků působících v roli školitelů a konzultantů.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.