Geodynamické a environmentální procesy při východním okraji Českého masívu (Geodyn)

Project Identification
MUNI/A/1451/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Projekt je zaměřen na řešení problémů, na které se ÚGV dlouhodobě ve svém výzkumu specializuje:

  • Geodynamický vývoj styku Českého masívu a Západních Karpat
  • Evoluce fanerozoika
  • Vývoj magmatických a metamorfovaných komplexů a jejich mineralizací
  • Chování prvků vzácných zemin v různých geologických prostředích
  • Migrace a mobilita anorganických polutantů v přírodním prostředí a geochemický vývoj různých prostředí ovlivněných lidskou činností
  • Aplikovaná geologie
  • Geoarcheologie a vývoj krajiny v kvartéru

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.