Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Collaboration in Energy and Nanoscience

Project Identification
ME 857
Project Period
3/2006 - 3/2007
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Keywords
Collaboration, nanoscience, collaborative net, energy; preparation and study, molecules, materiales
Cooperating Organization
Institute of Inorganic Chemistry of the ASCR, v. v. i.
J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i.
Institute of Organic Chemistry and Biochemistry of the ASCR, v. v. i.
Charles University Prague
Natural Science Faculty CU Praha
Prague Institute of Chemical Technology

Projekt navrhuje vytvoření sítě spolupracujících institucí dvanácti amerických výzkumných skupin, šesti českých pracovišť (deseti českých výzkumných skupin), dvou výzkumných francouzských skupin a jedné německé skupiny s obecným cílem přípravy a studia molekul a materiálů pro využití v oblasti energie a nanověd. Projekt je multidisciplinární a zahrnuje převážně chemii, fyziku a materiálové vědy. Projekt má komponenty experimentální i teoretické.
Projekt zahrnuje velkoryse oboustranně pojatou výměnu studentů, postdoktorálních pracovníků a vědců, každoroční pořádání workshopů, které přispějí k výměně zkušeností mladých amerických i evropských vědců a k rozšíření jejich pohledu na mezinárodní podstatu vědeckého objevování. Kontakty navázané během práce na tomto programu přerostou s největší pravděpodobností v celoživotní interakce. Řada studentů z Coloradské university již řadu českých pracovišť navštívila a s velkým entusiasmem se k nám bude vracet.
Pro šest českých pracovišť je tento projekt významnou výzvou, protože nejen umožní práci našich vědců na zahraničních pracovištích, ale především přivede do našich institucí na současnou dobu nebývalé množství zahraničních pracovníků. Úspěšně zvládnutý projekt bude mít, kromě vědeckého přínosu, i nemalý vliv na konkrétní propagaci úrovně českých pracovišť a na nastolení rovnováhy v mezinárodní spolupráci. V projektu jsou zahrnuty ty obory, o kterých víme, že jsou na českých pracovištích dobře zvládnuté a mají co nabídnout v mezinárodní konkurenci: syntetická organická a anorganická chemie, fyzikální a teoretická chemie.
Výběr obecných výzkumných oblastí reflektuje současné pokroky ve vývoji nových materiálů a struktur řízených na molekulové úrovni. Očekává se, že tyto materiály a procesy budou významné pro budoucí produkci energie nebo v nanotechnologiích, nebo v obojím.

Publications

Total number of publications: 1