Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty informatiky a vynikajících vědeckých pracovníků z jiných institucí působících na Fakultě informatiky

Information

This project doesn't include Faculty of Science. It includes Faculty of Informatics. Official project website can be found on muni.cz.

Project Identification
MUNI/33/IP1/2015
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Cílem projektu je podpora spolupráce s vynikajícími vědeckými pracovníky, kteří aktivně působí na jiných (zejména zahraničních) institucích a přitom se podílejí na řešení vědeckých úkolů Fakulty informatiky. Projekt klade důraz jak na hlavní výzkumné směry Fakulty informatiky, tak i na směry na pomezí informatiky a jiných vědních oborů.

Podpora perspektivních výzkumných týmů Fakulty je zaměřena na stabilizaci personálního obsazení týmů ve vazbě na přechod na nové zdroje financování.

Podpora vynikajících vědeckých pracovníků působících mimo Fakultu informatiky si klade za cíl udržet stávající a případně získat nové odborníky z jiných institucí, kteří se aktivně zapojují do řešení výzkumných úkolů Fakulty informatiky. Tito pracovníci jsou zpravidla financováni na základě dohody o pracovní činnosti, případně dohody o provedení práce, rozsah prací je specifikován individuálně.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.