Project information
Změny v patogenitě entomopatogenních hlístic

Project Identification
MUNI/C/1406/2014
Project Period
1/2015 - 1/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Navrhovaný projekt zahrnující analýzu patogenity entomopatogenních hlístic by měl umožnit objasnit rozdíly v patogenitě různých izolátů jednoho druhu hlístice, případně různě starých infekčních jedinců. Potenciální využití je v biologickém boji s hmyzími škůdci. Dalším výsledkem bude srovnání více druhů entomopatogenních hlístic, protože tato data u mnohých chybí. Získané poznatky budou využity v nadstandadní diplomové práci a napojené na aktuálně běžící grantový projekt (2012-2016) NAZV QJ1210047. Návaznost na projekt NAZV zaručuje dosažení publikovatelných výsledků a využití nejmodernějších laboratorních přístupů. Získaním finanční podpory předkládaného projektu bude možné významně rozšířit analýzy původně plánované v projektu NAZV a v zadání diplomové práce.

Publications

Total number of publications: 1


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.