Due to changes in the current epidemiological situation, the university escalation traffic light is, from Monday, October 12, 2020, switched to the red alert level. For more information, click here.

Analýza funkcionálních dat a související témata

Investor logo
Project Identification
GA15-06991S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Statistické metodologie zabývající se funkcionálními daty jsou nazývány analýzami funkcionálních dat (FDA), přičemž termínem "funkcionální" je zdůrazněna skutečnost, že data jsou tvořena funkcemi popisujícími křivky a plochy. V projektu budou detailně rozvíjeny teoretické stránky FDA související především s praktickými problémy. Naším cílem je zabývat se těmito úkoly tak, abychom podali teoretický i praktický návod pro tvorbu flexibilnějších modelů. Vzhledem k tomu, že standardní vícerozměrné statistické metody často selhávají při aplikaci na funkcionální data, zaměříme se na zobecnění, která umožní využít relevantní informace z těchto dat. Takovými metodami jsou např. jádrové metody v regresních modelech a analýze přežití, splajnové modely v analýze tvaru a obrazu a statistická analýza hustot pravděpodobností pomocí logratio metodiky kompozičních dat.

Publications

Total number of publications: 30


Previous 1 2 3 Next