Role kmenových a diferencovaných jaterních buněk v hepatotoxicitě a hepatokarcinogenitě indukované cyanotoxiny

Investor logo
Project Identification
GA15-12408S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Eutrofizace prostředí vyvolává masivní vodní květy sinic (cyanobakterií), které produkují cyanotoxiny kontaminující vodní zdroje. Porozumění jejich toxicitě však stále není úplné. Předkládaný projekt prostuduje roli jaterních buněk různého stádia diferenciace a neoplastického potenciálu in vitro (nediferencované progenitorové a kmenové buňky, diferencované hepatocytární buňky, primární hepatocyty, onkogenem-, radiací- a cyanotoxiny-transformované buňky), které se liší charakteristikami významnými pro účinky cyanotoxinů (membránové transportery, bioaktivační a detoxifikační enzymy, markery oxidativního stresu) na procesy hepato -toxicity a -karcinogenity microcystinu-LR a cylindrospermopsinu. Výzkum umožní získání nových poznatků o homeostatické rovnováze různých typů buněk v jaterní tkáni a poskytne nový model cyanotoxiny-indukované hepatotoxicity, nádorové promoce a karcinogenity, který lépe popíše pozorování negativních účinků po chronických expozicích metabolitům sinic.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.