Project information
Vichřice v českých zemích za posledních 500 let

Investor logo
Project Identification
GA15-11805S
Project Period
1/2015 - 12/2017
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Botany of the ASCR, v. v. i.
Czech Hydrometeorological Insitute

Vichřice patří vedle povodní a sucha k nejvýznamnějším povětrnostním extrémům způsobujícím materiální škody a ztráty na životech. Kombinací informací o vichřicích z dokumentárních pramenů historické klimatogie pro před-instrumentalní období a informací o silných větrech získaných z měření rychlosti větru a výpočtem z přízenního tlakového pole v instrumentálním období bude kompilována 500-letá chronologie vichřic a jejich dopadů v českých zemích. Tato chronologie bude použita k odvození významných trendů vichřic a k analýze časové a prostorové variability jejich výskytu, velikosti, sezonality, synoptických příčin, klimatického ovlivnění a dopadů. Zvláštní pozornost bude věnována analyze dopadů vichřic na vývoj lesů na Moravě a ve Slezsku od minulosti do současnosti. Tyto poznatky budou syntetizovány do komplexní analýzy minulosti, současnosti a budoucnosti vichřic v českých zemích (včetně jejich dopadů na lesy).

Publications

Total number of publications: 11


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.