Numerické metody v Astrofyzice

Project Identification
MUNI/FR/1697/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

V rámci tohoto projektu bychom chtěli připravit elektronické výukové materiály k novému předmětu Numerické metody v Astrofyzice. S pomocí programovacího jazyka Python a jeho nadstavby IPythonu vytvoříme elektronické přednášky pro jednotlivé lekce, zdrojové kódy programů pro dílčí ucelené části a dále připravíme sérii astrofyzikálních problémů k řešení, na nichž si studenti osvojí nabyté znalosti a vyzkouší si týmovou práci na vývoji programů. Materiály budou k dispozici volně na internetu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.