Reorganizace paleontologických sbírek ÚGV

Project Identification
MUNI/FR/1811/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Stav paleontologických výukových sbírek ÚGV PřF MU není v současné době ideální. Cílem projektu je reorganizovat výukovou sbírku (cca 700 kusů) a zhotovit její jednotnou evidenci. Budou vypracovány studijní materiály pro výukové sbírky a dokončeny práce v hlavních paleontologických sbírkách, ke kterým bude vytvořen tištěný a elektronický online průvodce. Za účelem zlepšení efektivity výuky budou doplněny lupy a mikroskop.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.