Inovace praktické výuky zaměřené na spojení kapilární elektroforézy s netradičními detekčními technikami

Project Identification
MUNI/FR/1625/2014
Project Period
1/2015 - 12/2015
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Předkládaný projekt je zaměřený na inovaci praktické výuky studijního programu Biochemie, obory Biochemie a Analytická biochemie. Součástí řešení projektu je příprava laboratorního cvičení týkající se stanovení aminokyselin pomocí kapilární elektroforézy s detekcí laserem indukované fluorescence a bezkontaktní vodivostní detekcí. Vzniknou dvě metody, které se budou lišit použitou detekční technikou a před-separačními kroky koncentrace vzorku a derivatizace aminokyselin v nano-měřítku.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.